Elmia Automation – Jönköping

10-13 maj 2022

Elmia Automation är en av de sex mässor som arrangeras parallellt under Elmia Produktionsmässor, vilka skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

De parallella mässorna är: Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Plåt, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Polymer och Elmia Automation.

Plats
Elmia
Jönköping
Öppettider