EPM Elektropermanent Lyftmagnet

I utvecklingen av magnetlyftar representerar Electropermanent Battery Lifting Magnet EPM-B från ASSFALG toppen av den magnetiska lyfttekniken. De kombinerar fördelarna med de permanenta lyftmagneterna och elektrolyftmagneterna. Elektriska impulser byter polerna inom några sekunder och magneten är redo för att lyfta. Detta kan göras automatiskt eller manuellt genom att trycka på en knapp.

  • Lyftkraft mellan 2500 kilo upp till 10 000 kilo.
  • Vikt 190-750 kilo.