Pneumatisk-Hydraulisk Kraftcylinder

Kraftcylindern med pneumatiskt snabbslag och automatisk aktivering av pneumohydraulisk kraftslag.

  • MULTIPOWER Kraftcylinder 0,2-100 ton
  • Fristående eller Manuellt betjänade CE märkta pressar 
  • Inbyggda i specialmaskiner
  • Stuknitning, pressmutter system

CAD filer och offert levereras på förfrågan.

Läs mer här… (Multipower)

Läs mer här… (PDF katalog)

Funktion:

1. Snabbslag

Connection point 4-V1 pressure admitted, connection point 2-V1 vented. The working piston and the adjustment piston extend with low force and with high speed. Due to the impact pressure via 2.1-V1 valve V2 is held in its initial position. Valve V1 supplied from customer, here not displayed.

 

2. Påbörjan Snabbslag

The working piston hits resistance and the impact pressure is released via throttle D2. Valve V2 switches over. The intensifier piston passes through the high pressure seal and divides the hydraulic connection between adjustment piston and working piston.

 

3. Kraftslag

Pressure or power intensification takes place. Compared to the intensifier piston, the working piston moves out with increased force, reduced speed, and reduced stroke length (power stroke).

 

4. Returslag

Connection point 2-V1 is pressure admitted. Connection point 4-V1 is vented. Working piston and intensifier piston move fast towards their initial position at the same time. As soon as the intensifier piston opens the hydraulic connection between the working piston and the adjustment piston, the adjustment piston is oil pressure admitted and moves together with the working piston back to their initial position.

Ring oss för snabbast service