SB Elektromagnet

ASSFALG elekropermanenta lyftmagneter med batteridrift SB200, SB500 och SB950. Uppladdningsbara elektropermanta magneter med möjlighet till automatiskt ändring av polerna vid aktivering och inaktivering, lyftning/lossning. Lämplig då platsen är svår att nå för de enklare manuella permanentmagneterna.

  • Lyftkapacitet för plant material är 200kg, 500kg och 950kg.
  • Lyftkapacitet för runt material är 50kg, 200kg och 400kg.

Vid större laster kan även flera magneter användas i en lyftbalk.